Kúrenie

Zabezpečte si optimálnu teplotu vášho domova pomocou smarthome systému HOMIO.

Najväčšiu úsporu energie  a komfort môžeme dosiahnuť práve s inteligentným multizónovým vykurovaním.  Inteligentné funkcie systému vám zabezpečia cielené ovládanie. Pomocou nastavení si dokážete prispôsobiť rôzne teploty v jednotlivých miestnostiach vášho inteligentného domu. Vo vašej neprítomnosti, sa systém môže prepnúť do úsporného režimu, aby vám ušetril peniaze na spotrebe. Pred vašim návratom domov systém nastaví požadovanú teplotu, aby ste sa cítili komfortne. Stačí, ak si jednoducho aktivujete príchod domov. Ovládajte teplotu vo vašej smart domácnosti na diaľku bez starostí.

Multizónový termostat

Prispôsobte si individuálne teplotu v každej miesnosti

inteligentné vykurovanie Homio termostat

Komfortné nastavenie

nastavte si pre každú izbu teplotu, ktorú považujete za komfortnú.
inteligentné vykurovanie Homio

Zdroje energie

prispôsobte spotrebu vyrobenej energie vašim potrebám.

inteligentné vykurovanie Homio